Övre vänster.Det krävs 3 man för att öppna en motorhuv.Övre höger.MG och åter MG. Nedre höger.Våra underbara döttrar Anna och Christina. Nedre bild.Denna fantastiska MGB med V8 har varit i vår ägo i 15 år.